20. maj 2019

Uggerly: Uklare elsikkerhedsregler udfordrer

Af: Lasse Andersen

Hos Uggerly Installation er man godt i gang med at forberede sig på de nye elsikkerhedsregler, som gælder fra 1. juli. Det har været en udfordring, at visse af reglerne kan tolkes forskelligt.

Arbejdet med at forstå, tolke og implementere de nye elsikkerhedsregler har været i gang nogen tid hos Uggerly Installation, så alle uafklarede spørgsmål forhåbentligt er ryddet af vejen, når reglerne efter en toårig overgangsperiode gælder endeligt den 1. juli.

Læs også: Nye elsikkerhedsregler gælder fra 1. juli

Ansvaret for den opgave er lagt i hænderne på Uggerlys entreprisechef Dennis Thisted Tordrup (billedet th.) og maskinmester Jesper Asferg Andersen (billedet tv.). De har blandt andet udarbejdet en håndbog og en power-pointpræsentation, som de bruger, når de præsenterer de nye regler i virksomhedens forskellige afdelinger.

– Det er en tretrinsraket, vi har sat i gang. Først har vi udarbejdet materiale, som viser, hvordan de nye regler skal tolkes i relation til vores opgaver, så videndeler vi internt i organisationen, og så skal vi selvfølgelig ud og kontrollere, at arbejdet bliver udført efter de nye retningslinjer efterfølgende, siger Jesper Asferg Andersen.

Han oplever, at de nye regler er udfordrende, fordi de ikke som stærkstrømsbekendtgørelsen er en facitliste med et klart svar, men i stedet åbner for forskellige tolkninger.

– Det er en stor udfordring, at andre virksomheder i branchen på nogle punkter tolker de nye regler anderledes, end vi selv gør. Det har resulteret i en del debat. Men i de tilfælde, hvor vi har været i tvivl, har vi rådført os med TEKNIQ Arbejdsgiverne og Sikkerhedsstyrelsen og fået deres vurderinger. Dem har vi lyttet til, før vi selv har konkluderet, hvad vi mener, der er korrekt, konstaterer Jesper Asferg Andersen.

Han nævner, at der blandt andet er foretaget nogle ændringer i DS/HD60364 i forhold til strømværdier og installationsmetoder, som medfører, at man som elinstallatør i nogle situationer kan være nødsaget til at øge kabeldimensionen på sine kabler i forhold til tidligere.

”Det er en stor udfordring, at andre virksomheder i branchen på nogle punkter tolker de nye regler anderledes, end vi selv gør.” Jesper Asferg Andersen, maskinmester, Uggerly Installation

– Derfor er det en god idé, at man som virksomhed sætter sig grundigt ind i den nye standard. Ligeledes har der været stor debat om, hvorvidt 75%- reglen skal anvendes eller ej. I forhold til den nye standard er der udlagt nogle ændringer for kabeldimensionering som gør, at vi fremadrettet dimensioner efter IEC i stedet for de danske forenklet regler, siger Jesper Asferg Andersen.

Husk at tænke selv
Uggerlys entreprisechef Dennis Thisted Tordrup anbefaler kollegerne i branchen, at de sætter sig ned og bruger den nødvendige tid på at få overblik over reglerne. I øjeblikket er der nemlig mange interessenter i branchen som afholder kurser og oplæg om de nye regler. Og hvis man spørger ind til paragrafferne, får man let tvetydige svar, mener Dennis Thisted Tordrup.

– Hvis man for eksempel tager til et informationsmøde hos en af grossisterne, så bliver man primært informeret om de regelændringer, der vedrører de produkter, de sælger. Det gælder blandt andet HPFI-relæer og transientbeskyttelse. Det kan være fint nok, men det er bare uheldigt, hvis man forlader sådan et møde og tror, at der ikke sker flere ændringer end det.

Et manglende overblik risikerer at blive dyrt, påpeger Dennis Thisted Tordrup, fordi de nye elsikkerhedsregler på nogle punkter betyder, at omkostningerne på et givent tilbud stiger.

– Jeg ved godt, at planen med de nye regler som udgangspunkt var at gennemføre en regelforenkling og at styrke konkurrencen gennem anvendelse af europæiske standarder. På nogle punkter medfører reglerne dog, at installationsprisen øges. Når man eksempelvis skal installere to HPFI-relæer samt transientbeskyttelse i boligtavlen, så bliver prisen på komponenter og arbejdstid altså højere end tidligere, og det skal man selvfølgelig huske at tage højde for i sit tilbud fremadrettet, siger Dennis Thisted Tordrup.

Han understreger, at den del i hvert fald ikke er ligegyldig, når man som Uggerly Installation A/S laver en vis mængde huse om året.