fbpx
25. marts 2019

Uggerly vinder langstrakt arbejdsulykkesag

Af: Mikkel Svinth Rødgaard

Foto: Joachim Rode

Uggerly er netop blevet frifundet i en arbejdsulykkesag, der blev rejst efter en medarbejder klemte fingrene i en kantbukkemaskine. Men sagen, som har været mere end halvandet år undervejs og har kostet rigtig mange ressourcer, burde aldrig være blevet rejst, mener både TEKNIQ og Uggerly selv.

I juni 2017 skete der et uheld ved en kantbukkemaskine hos Uggerly Installation i Aalborg. En svend falder og får sine fingre i klemme i maskinen. Han karakteriserer efterfølgende selv hændelsen som et hændeligt uheld, og det er også ledelsens opfattelse.

– Vi har en medarbejder, der fik seks fingre i klemme i en bukkemaskine. Det er selvfølgelig tragisk, og det må ikke kunne ske, men det sker ved, at han simpelthen snubler og får fingrene ind der, hvor den klemmer sammen. Samtidig trykker han på pedalen med den forkerte fod, så han får den ned over fingrene på sig selv. Det er uheld på uheld, siger administrationschef i Uggerly Installation, Michael Seerup.

– Vi kører ham straks på skadestuen til behandling, og så tager vi maskinen ud af drift og gennemgår den selv for fejl og mangler. Og vi konstaterer, at der ikke er nogen problemer med maskinen. Så tænker vi, at den sag er ude af verden, siger han.

Men sagen var ikke ude af verden. Langt fra. Uheldet blev starten på et langt og tidskrævende forløb, som først for nylig blev afgjort i Retten i Aalborg. Det endte dog med Uggerly blev frifundet for en overtrædelse af arbejdsmiljøloven og slap derfor for at betale en bøde på 60.000 kroner. Svenden var sygemeldt i seks uger, men har i dag ingen men af ulykken.

Arbejdsmiljø vigtigt for virksomheden

I Uggerly er de lettede over dommens udfald, fordi arbejdsmiljø faktisk er noget, som virksomheden bryster sig af at gå meget op i.

– Vi føler selv, at vi har godt styr på arbejdsmiljøet, og vi har aldrig fået en bøde før af Arbejdstilsynet. Vi har et eksternt firma, som kommer og uddanner vores arbejdsledere i arbejdsmiljøloven, så de har et arbejdsmiljøcertifikat. Det er ikke noget, de skal have, men det er noget, vi stiller krav om, at de har. Vores underviser har sagt til os, at vi burde indstille os selv til arbejdsmiljøprisen for de resultater, vi har skabt. Derfor synes vi jo egentlig, at vi er en af branchens dygtige drenge lige på det område. Og der har den her sag jo været en torn i øjet, siger Michael Seerup.

Den torn er så møjsommeligt blevet trukket ud igen, og Uggerly Installation kan stadig bryste sig af aldrig at have overtrådt arbejdsmiljøloven. Men det har også krævet tid og ressourcer.

– Vi føler jo, at vi har spildt en hel masse tid. Men vi syntes jo også, at det var en sag, der var værd at kæmpe, selvom det måske havde været billigere bare at betale bøden. Men vi bliver ramt på stoltheden, for vi har aldrig fået en bøde fra Arbejdstilsynet før. Derfor var det værd at kæmpe kampen. Samtidig syntes vi også, at sagen var så langt ude i hampen, at det da ikke kunne passe, siger han.

Huller i Arbejdstilsynets sag

Der er en række årsager til, at Michael Seerup synes, at sagen er langt ude i hampen:

Først og fremmest er både virksomhed og svend af den klare opfattelse, at der var tale om et hændeligt uheld, og at alle sikkerhedsprocedurer var overholdt. Svenden var også tilstrækkeligt instrueret i brugen af maskinen, som i øvrigt er et helt almindeligt arbejdsredskab for en blikkenslager.

Læs også: vvs-virksomheder straffet for at forskelsbehandle døv lærling

Derudover var Arbejdstilsynet meget længe om at rykke ud, hvorfor Arbejdstilsynets beviser ikke gælder, mener Michael Seerup:

– I tilsvarende sager kommer Arbejdstilsynet eller politiet inden for kort tid. Og ofte samme dag. I dette tilfælde gik der tre måneder. Ulykken skete midt i juni, og Arbejdstilsynet kom sidst i september og gennemgik maskinen. Der fandt de så en fejl på maskinen den dag, og der fik vi så et strakspåbud. Det strakspåbud var helt fair, men så kædede de den fejl, de fandt i september, sammen med den arbejdsulykke, der skete i juni måned, og der er jo ingen sammenhæng overhovedet, siger Michael Seerup. Han fortæller endvidere, at den pågældende maskine blev kontrolleret uden fejl umiddelbart efter ulykken, og den havde været i brug siden.

Desuden er Arbejdstilsynet ikke klar over, hvilken type maskine ulykken skete på. Ulykken skete på en kantbukkemaskine, men Arbejdstilsynet har taget udgangspunkt i de skærpede sikkerhedsregler, som gælder for en kantpressemaskine. Og det er ikke det eneste sted, der har været forvirring i forhold til maskinen.

– Den eksterne konsulent, som laver eftersyn på maskinerne, bruger det samme skema til begge type maskiner. Han har en række steder i skemaet, hvor han sætter en streg. Den streg betyder så ”Ikke relevant”, men Arbejdstilsynet tolker det som ”Ikke i orden”, siger Michael Seerup.

TEKNIQ, som på det tidspunkt bistår Uggerly i sagen, kommer med skriftlig og dokumenteret indsigelse overfor både politiet og Arbejdstilsynet, men lige lidt hjælper det.

Uanset, hvor mange huller der er i Arbejdstilsynets sagsfremstilling, så ruller sagen videre.

– Der sker en eller anden indberetning inde hos Arbejdstilsynet. En medarbejder tager ud og kigger og får ikke sagsbehandlet ordentligt. Nogle andre skal så tage sagen op, og kigger ikke ordentligt på det – og så ruller lavinen bare. Så er der ikke nogen, som formår at trække håndbremsen i det her system igen. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der sker bag gardinet i Arbejdstilsynet. Men der er et eller andet, som får det her til at spinne fuldstændig ud af kontrol. Måske ser de det som et nederlag at stoppe en sag igen, når de først har trykket på knappen, siger Michael Seerup.

I februar var sagen i Retten i Aalborg, og Uggerly blev som skrevet frifundet. Trods lettelsen over udfaldet har det været et frustrerende og tidskrævende forløb.

En principiel sag for TEKNIQ

Hos TEKNIQ har man også fundet sagen bemærkelsesværdig. Som udgangspunkt giver TEKNIQ ikke advokatbistand i bødesager om overtrædelser af arbejdsmiljøloven, medmindre man efter en konkret vurdering finder dem principielle.

– Det vurderede vi i denne sag. Den var principiel, fordi den var så mangelfuld, ringe oplyst, langsommeligt behandlet, og at der simpelthen ikke var taget konkret stilling til, at det var et hændeligt uheld, som både vi og virksomheden vurderede, siger Tina Lind-Larsen, advokat i TEKNIQs arbejdsmarkedsafdeling.

På baggrund af denne, og en række andre igangværende, lignende sager, deler hun Michael Seerups opfattelse af, at det er meget svært at undgå lange og ressourcekrævende sagsforløb, når Arbejdstilsynet har sat en sag i gang:

– Det er også vores opfattelse, at når Arbejdstilsynet først har givet et strakspåbud, så kører maskinen. Så er der ikke rigtig nogen, som går ind og vurderer sagen igen, og så bliver den ofte per automatik overgivet til politiet efter fremsættelse af et administrativt bødeforlæg. Det er samtidig sjældent, at anklagemyndigheden ikke læner sig kraftigt op ad Arbejdstilsynets indstilling. Når Arbejdstilsynet først har sat sagen i gang, så er der ikke så meget at gøre, siger Tina Lind-Larsen.

Denne sag i Uggerly Installation og andre lignende bekræfter hende desuden i, at det er vigtigt at indskærpe vigtigheden af hele tiden at være opmærksom på arbejdsmiljøloven, og at man bliver nødt til at tage lovgivningen meget bogstaveligt. For Arbejdstilsynet fortolker loven meget firkantet, og når de først har sat maskineriet i gang, er det svært at stoppe igen. Heller ikke selvom, man føler, at man åbenlyst har retten på sin side.

– Denne her konkrete sag, vurderede vi, var så mangelfuldt behandlet og ikke realitetsbehandlet heller, derfor gik vi ind i den. Vi blev jo så også frifundet, så det giver jo mening at gå hele vejen en gang i mellem. Men det er jo desværre en lang proces, man skal igennem i den her type sager. Og vi måtte også lægge os i selen for at bevise Uggerlys uskyld. Heldigvis havde Uggerly fremskaffet en ordentlig dokumentation blandt andet med videosekvenser. Ellers kunne vi godt have tabt sagen, siger Tina Lind-Larsen.

 

Kommentar fra Arbejdstilsynet

Dansk VVS har forelagt Arbejdstilsynet kritikken. Arbejdstilsynet har sendt følgende skriftlige kommentar:

Arbejdstilsynet har i den konkrete sag afgivet et strakspåbud i forbindelse med en klar overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Det strakspåbud har Uggerly Installation anerkendt og valgt at efterkomme. Når Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af arbejdsmiljøloven, så vurderer vi efterfølgende, hvorvidt der er grundlag for at rejse straftiltale. I den konkrete sag vurderede Arbejdstilsynet, blandt andet ud fra oplysninger fra skadelidte, at der var grundlag for at rejse tiltale med krav om en bøde til den pågældende virksomhed. Herefter inddrages politi som anklagemyndighed i sagen. I forbindelse med retssagen kom der nye oplysninger frem, som hverken Arbejdstilsynet eller politiet havde fået i den indledende efterforskning. Disse oplysninger har været afgørende for udfaldet af selve straffesagen, siger tilsynschef Martin Skåning.

Arbejdstilsynet vil tage dommen til efterretning.