fbpx
19. juni 2020

Varmepumper bliver endnu varmere

Af: Michael Degn

Flere varmepumper, elbiler og mere vedvarende energi kommer til at præge udviklingen de næste 10 år, viser Energistyrelsens nyeste fremskrivning.

Det er slet ikke nogen dårlig idé som installatør at satse på markedet for varmepumper. Efterspørgslen vil kun stige de kommende år, viser Energistyrelsens nyeste vurdering over udviklingen de næste 10 år.

Det gælder i høj grad for produktionsvirksomhederne, der kan udnytte deres egen overskudsvarme bedre med varmepumper. Af samme grund forventes de at investere i den retning.

“Ved at udnytte intern spildvarme fra industrielle processer kan varmepumper levere varme ved relativ høj temperatur og med høj effektivitet.”, lyder det i fremskrivningen.

Det er en såkaldt basisfremskrivning, som kun tager udgangspunkt i nuværende tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser. Men selv uden nye fremtidige initiativer, så viser beregningerne, at vi i 2030 har forvist kul fra el- og varmeproduktionen, mens elforbruget forventes at være 100 procent baseret på vedvarende energi allerede i 2027.

Grønnere bilpark

Ladestandere vil heller ikke være noget dårligt marked at bevæge sin ind på. Særligt efter 2025 vil antallet elbiler stige, så det i 2030 vil tegne sig for 36 procent af salget af personbiler. Det er dog værd at hæfte ved, at det netop her kræver nye initiativer til at få sat endnu fart på udviklingen.

– På grund af personbilers høje middellevetid på omkring 15 år, vil elektriske køretøjer under fravær af nye tiltag kun udgøre 11 pct. af den samlede bestand af personbiler – svarende til små 400.000 personbiler, lyder det fra Energistyrelsen.

Samlet set vil Danmark have mindsket udledningen af drivhusgasser med 44 procent i 2030 i forhold til 1990, viser fremskrivningen. Af samme grund kræver det nye tiltag de kommende år for at nå den politiske målsætning om 70 procent i 2030.