fbpx
18. januar 2021

Verdensmålene ligger i 11 jyske affaldsspande

Af: Michael Degn

FN’s verdensmål behøver ikke at være abstrakte og svære at forholde sig til. Det beviser jysk installationsvirksomhed med blot syv medarbejdere.

Verdensmålene rummer alt fra afskaffelse af fattigdom, bæredygtighed og fred på jord. De er tilpas abstrakte til at give fjerne blikke men ikke hos jyske EG EL. Her er flere af de 17 verdensmål en helt naturlig del af hverdagen.

– Helt grundlæggende så handler det om at efterlade en pænere ”teltplads”, end da vi kom, siger installatør og medindehaver Heine Jørgensen.

For ham går de mange fine ord om klima, miljø og bæredygtighed hånd i hånd med det at drive en sund økonomisk forretning.

– Vi er som installationsvirksomheder nødt til at tage ansvar for den grønne omstilling. Hvis vi ikke kan se det økonomiske potentiale, med de mange arbejdspladser det omfatter de kommende år, hvem skulle så kunne se det? lyder det retorisk fra Heine Jørgensen.

11 nye affaldsspande
Der er i alt syv medarbejdere i firmaet, som har adresse i Ulstrup, 20 kilometer fra Randers. Længere væk fra sult, fattigdom og katastrofale oversvømmelser kan man næsten ikke komme. Alligevel tager den lille installationsvirksomhed hver dag de globale udfordringer alvorligt. Det sker ved at handle på de oplagte spørgsmål, der melder sig.

– For eksempel i forhold til sortering af affald, hvor jeg ringede til renovationsfirmaet for at høre, hvorfor vi ikke kunne genbruge noget mere. Det resulterede i, at vi nu har 11 containere stående, siger Heine Jørgensen.

Affaldssorteringen gik i gang efter sommerferien sidste år, og i løbet af de første par måneder reducerede virksomheden mængden af affald, som blev sendt til forbrænding fra 75 procent til 28 procent. Det er vel at mærke sket uden nogen nævneværdig ekstraudgift.

– Medarbejderne er med på den, men det er for dyrt at have dem til at stå og skille stumperne ad, så derfor har vi ansat en ungarbejder, som kommer to timer hver fredag og tager sig af det, siger Heine Jørgensen.

Mindre plastik, mere mangfoldighed
Elinstallatøren går også videre til leverandører og grossister for at opfordre dem til at bruge mindre plastik-emballage, og derudover har han bestilt en elvarebil, som bliver leveret i begyndelsen af 2021. Men verdensmål er ikke kun klima og CO2-udledning. Det er også arbejdsmiljø i bred forstand, hvor et af målene er at fremme en inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst. Også på den front tager EG EL sin del af ansvaret.

– Hos os lægger man fordommene bag sig. Jeg vil gerne skabe en arbejdsplads med mangfoldighed, hvor der er plads til alle, siger Heine Jørgensen.

Installationsvirksomhederne vil blive mødt af flere krav, som er relateret til verdensmålene, de kommende år. Det vurderer Lone Alstrup, der er arbejdsmiljøkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

En del af større projekt
Erfaringerne fra den lille midtjyske installationsvirksomhed er et godt eksempel på formålet med et større projekt om verdensmålene i installations- og industribranchen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne vil samle de gode eksempler fra brancherne og se nærmere på, hvad de enkelte virksomheder allerede gør for at leve op til verdensmålene – bevidst eller ubevidst. Det hele bliver samlet i en digital platform med værktøjer, så virksomhederne kan bruge det aktivt – ikke mindst af hensyn til den økonomiske vækst.

– Værktøjerne skal bruges til at sætte dagsordenen i verdensmålene sammen med forretningen, så virksomhederne kan få større markedsandele, flere kunder og vinde flere tilbud, siger Lone Alstrup, der arbejdsmiljøkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

På den måde er der en dobbelthed, hvor verdensmålene godt nok skal gavne klimaet og hindre sultkatastrofer, men samtidig er der nogle håndgribelige krav, som installationsvirksomheder med stor sandsynlighed i stigende grad vil blive mødt af de kommende år.

– Det er min opfattelse, at der vil blive stillet flere krav til byggeriet. Især i det offentlige hvor man i dag bruger sociale klausuler med krav til antallet af lærlinge, men jeg tror også, at man inden længe vil blive mødt af krav til genanvendelse af byggeaffald. Det kan for eksempel være i forhold til kabelskrot, siger Lone Alstrup.

Projektet blev skudt i gang i december og skal ifølge planen være afsluttet i maj 2021.


Om verdensmålene
Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle samt mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.
Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.
Læs mere her.