fbpx
23. august 2021

”Vi er nødt til at hæve lærlingenes niveau”

Af: Lasse Andersen

Poul Sejr Nielsen sender en række svende på efteruddannelse, så de bliver bedre til at uddanne lærlinge. Det skyldes, at det faglige niveau er for lavt blandt de nyuddannede, lyder det fra ledelsen.

Teknikentreprenøren Poul Sejr Nielsen har sammen med erhvervsskolen U/NORD sammensat en såkaldt læresvende-uddannelse, som skal klæde virksomhedens svende på til at blive bedre mentorer for lærlingene.

Uddannelsen, som er renset for vvs- og elfagligt indhold, fokuserer udelukkende på menneskelige egenskaber – blandt andet sidemandsoplæring, konflikthåndtering, personlighedstyper, og hvordan forskellige mennesker lærer forskelligt.

De første 15 medarbejdere har gennemført i alt fem kursusdage i løbet af en tre måneder lang periode, fortæller Jonas Bach, der er direktør for service hos Poul Sejr Nielsen.

Hvorfor sender du dine medarbejdere på læresvende-uddannelse?

Det helt overordnede mål er, at vi i virksomheden skal blive så dygtige til at uddanne lærlinge, at det i fremtiden ikke bliver nødvendigt at ansætte folk udefra. Vi skal simpelthen sikre en fødekæde, så vi kan erstatte de medarbejdere, der forlader virksomheden, med super velkvalificerede lærlinge af ”egen avl”.

Det er også en erkendelse af, at mange af de lærlinge, vi har uddannet, ikke har haft den fornødne kvalitet, den dag de blev færdige. De har haft for svært ved at konkurrere med en erfaren 45-årig svend fra dag ét, men lønnen er jo den samme. I starten troede jeg egentlig, at det var lærlingenes skyld, at de ikke var dygtige nok. Men efterhånden er det gået op for mig, at det ikke er tilfældet. Det er dem, der underviser lærlingene, som ikke er dygtige nok. Det gør vi noget ved nu.

Hvad er det helt konkret, du forventer, dine svende kan, når de har færdiggjort kurset?

Groft sagt vil jeg gerne have, at munden ikke står stille på vores læresvende. De skal konstant informere og fortælle, hvorfor vi gør, som vi gør. Dermed undgår vi reklamationer, fejl og mangler og sikrer, at arbejdet rent faktisk bliver udført korrekt første gang.

De skal også lære, hvordan de for eksempel håndterer en lærling med en personlighed, der er modsat deres egen. Derfor har de svende, som har deltaget på kurset, fået udarbejdet en såkaldte DISC-profil (personlighedstest, der blandt andet viser adfærdsstil og motivationsfaktorer), så de er bevidste om, hvordan de selv fungerer på arbejdet. Det, tror jeg, er en vigtig indsigt at have, inden man skal lære noget videre til andre, fordi man netop får forståelsen af, at mennesker lærer på forskellige måder.

Hvilke medarbejdere får muligheden for at tage læresvend-uddannelsen?

Vi udvalgte nogle dygtige vvs-folk og enkelte elektrikere, som har den rigtige arbejdsmoral og den rigtige holdånd. Det er medarbejdere, som er gode ambassadører for Poul Sejr Nielsen.

De første 15 mand har gennemført, og vi skal have et hold mere afsted inden længe. Blandt andet nogle entreprisefolk og nogle flere servicefolk. Jeg har en målsætning om, at man på sigt ikke skal have lov til at undervise lærlinge, medmindre man har læresvend-uddannelsen.

Du var selv vvs-lærling i 90’erne. Savnede du en mere kompetent oplæring?

Jeg startede i lære på Samsø hos en meget, meget dygtig svend, som helt automatisk lærte mig om god attitude, kundeservice, oprydning og planlægning. Derfor har jeg i lange perioder haft svært ved at forstå, hvorfor andre lærlinge i branchen ikke er blevet opdraget på samme måde. Jeg troede sådan set, at jeg havde fået en helt normal læresvend-opdragelse, men det har vist sig, at ham, der oplærte mig, var langt bedre end normalen.

Derfor vil jeg have, at vi hæver niveauet for nyudlærte. Det er nødvendigt, hvis vi skal flytte os fra at være en udskældt branche med et blakket ry. Vi kan ikke leve med at være dem, man ikke gider have på besøg, fordi vi ikke kan finde ud af at planlægge og hele tiden kører til grossisten.

Få tilskud til uddannelse af medarbejderne

Når virksomheden sender medarbejdere på AMU-kurser, ydes der VEU-godtgørelse på 982 kr. om dagen. Hertil kommer 400 kroner per dag til medarbejdere på Elektrikeroverenskomsten og 500 kroner per dag til medarbejdere på VVS-overenskomsten.

Læs mere på:

El-branchens Kompetenceudviklingsfond – (evu.dk)

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond – (evu.dk)

Du er altid velkommen til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgivernes uddannelsesafdeling for vejledning om fondene.