03. januar 2019

Virksomhedernes behov skal synliggøres

Af: Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Installationsbranchen

Den danske økonomi er for tiden ganske sund. Beskæftigelsen er høj, ledigheden er lav, og der er gang i aktiviteten.

Det er i sådanne tider, man skal sørge for at foretage de investeringer, der skal til for at skabe grundlag for, at udviklingen kan fortsætte.

Den finanslov, der blev vedtaget af Folketinget lige før jul, bærer præg af lyst til at bruge penge på mere velfærd – men der er mindre lyst til at abonnere på en dagsorden, der hedder: Hvordan får vi en større arbejdsstyrke? Hvordan får vi endnu flere i beskæftigelse og færre i offentlig forsørgelse? Hvordan kan vi bidrage til, at virksomhederne tjener flere penge, så der er grundlag for større investeringslyst og risikovillighed?

Der skal være folketingsvalg i løbet af første halvdel af 2019. Derfor er det vigtigt, at virksomhedernes behov er synlige, så den politiske debat ikke blot handler om, hvor mange penge der skal bruges på velfærd.

Det er erhvervslivets eget ansvar at få fokus på disse udfordringer. Udover at gøre vores synspunkter gældende i debatten, har vi i TEKNIQ taget fat på at invitere politikere på besøg i nogle installationsvirksomheder, så de kan få et førstehåndsindtryk af installationsvirksomhedernes verden og hverdag. Vi forventer ikke, at politikerne bliver enige med os om alt, men vi er overbevist om, at mere viden også giver mere forståelse, og det vil være til fordel både for dem og for os.

Godt nytår!